Za informacije, pobude in vprašanja nam pišite na epoštni naslov info@skrilje.si

Rezervacije dvorane gasilskega doma Škrilje in za pobude, pripombe in pohvale povezane z vasjo Škrilje se obrnite na Člane SVS Škrilje:
Maja Glinšek: 051 344 797 info@skrilje.si
Aleš Franjko: 051 737 956 info@skrilje.si
Tina Golob: 041 937 816 info@skrilje.si

Kulturni dogodki, urejanje spletne strani www.skrilje.si in objave v Mostiščarju:
Katja Gorjup: 031 578 920 info@skrilje.si

Urejanje spetne strani, predstavitev podjetij in vpis oglasov na spletni strani www.skrilje.si
Tonski tehnik in lučkar za dogodke gasilskem domu Škrilje.
Tomi Meglenov: 064 11 22 90 info@normstudio.si